Οι πολίτες, σύμφωνα με πληροφορίες από Κυβερνητικούς κύκλους, θα προμηθεύονται με το ΑΜΚΑ τους το δωρεάν τεστ από το φαρμακείο, θα το κάνουν στο σπίτι, θα καταχωρούν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, και από εκεί θα εκδίδουν τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος, την οποία θα δείχνουν σε τυχόν έλεγχο της αστυνομίας ή της τροχαίας. Κι έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Κάτι σαν πρώτο πιστοποιητικό....
Post a Comment