Τα ΚΕΠ διασυνδέονται με το gov.gr και θα εκδίδουν αυτόματα οκτώ πιστοποιητικά. Τη νέα διαδικασία ψηφιακής έκδοσης, μέσω του gov.gr, οκτώ πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας, ανακοίνωσε από το ΚΕΠ Πειραιά ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την απλούστευση διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς.Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου των ΚΕΠ 

γίνεται πλέον πράξη με την επιτόπου ψηφιακή αίτηση και παραλαβή των εξής πιστοποιητικών:

– Πιστοποιητικό γεννήσεως επικαιροποιημένο.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο.
– Ληξιαρχική πράξη γέννησης από 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).
– Ληξιαρχική πράξη γάμου από 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).
– Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).
– Ληξιαρχική πράξη θανάτου από 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).
– Πιστοποιητικό Ιθαγένειας (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).
– Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

Μέχρι τώρα ο πολίτης έπρεπε να επισκεφτεί τα ΚΕΠ δύο φορές, μία για να υποβάλει την αίτηση και μία για να παραλάβει το πιστοποιητικό. Αντίστοιχα, τα ΚΕΠ αναλάμβαναν την αποστολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία (Δήμο ή ληξιαρχείο), την παραλαβή του πιστοποιητικού και την εκ νέου επικύρωσή του.

Πλέον, ο υπάλληλος των ΚΕΠ θα μπορεί να εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά ψηφιακά, μέσω του gov.gr και να τα παραδίδει επιτόπου στον πολίτη. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, με μόνο δικαιολογητικό το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων.

ΠΗΓΗ; ΚΕΠ 

Post a Comment