Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει εκτάκτως και λόγω Πάσχα, στις 29 του μήνα, αντί της 30ης που συμπίπτει με τη Μεγάλη Παρασκευή, τα εξής επιδόματα:
-Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα


-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.


-Επίδομα Στέγασης


-Επίδομα Γέννησης

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν. 1296/1982


Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν.4387/2016

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής


-Επίδομα Παλιννοστούντων Ομογενών


-Έξοδα κηδείας Ανασφαλίστων


-Επίδομα πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών τέκνων


-Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ (λόγω Covid-19)

-Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια για την προστασία της Πρώτης Κατοικίας στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν 4605/2019 (Α’52) 

Post a Comment