Οι εργοδότες καλούνται να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεωτικότητα των self test ενώ σε εργοδότες που δεν συμμορφώνονται τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 300 ευρώ ως 1.500 ανάλογα με την παράβαση.

Για τη διεξαγωγή των self test υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μπορούν να τα προμηθευτούν με τον ΑΜΚΑ τους δωρεάν από τα φαρμακεία, ώστε όταν μεταβαίνουν στον χώρο εργασίας τους να έχουν βεβαιωθεί ότι δεν είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Post a Comment