Η τελευταία λέξη της μόδας στο χὠρο της διακόσμησης και τηςαρχιτεκτονικής, ακούει στο όνομα upcycling! Στην ουσία πρόκεται για τη δημιουργική εκμετάλλευση ενός χώρου ή αντικειμένου που έχει απορριφθεί ως άχρηστο ή παλιό.
Τα περισσότερα upcycling projects είναι στην πραγματικότητα DIY τεχνικές όπως η δημιουργία ενός ραφιού από ένα παλιό σκαμνί ή η χρησιμοποίηση παλιών δοχείων τροφίμων ως αποθηκευτικούς χώρους.
Το αρχιτεκτονικό γραφείο Arcgency όμως δημιούργησε «ανακυκλωμένα»σπίτια από τρία παλιά containers!