Μια φάρσα που ο πρωταγωνιστής θα τη θυμάται και στην επόμενη ζωή του.


Δείτε το βίντεο και κλάψτε άφοβα, από τα γέλια: