Ύστερα απο την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων με δείγμα επιχερισματος DNA- Βουλγάρας Ρομα Σασα Ρουσεβα με δείγμα το οποίο είχε αποσταλεί από ΕΛΑΣ στην Ιντερπόλ της "Μαρίας των Ρομα", προκύπτει "κληρονομική συμβατότητα". 
Σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις αποδείχτηκαν αληθινοί οι ισχυρισμοί της Βουλγάρας Ρομά ότι η Μαρία είναι δικό της παιδί.

Αυτή είναι η πραγματική της μητέρα σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών