Την 1η Νοεμβρίου αρχίζει η πρώτη φθινοπωρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του τελευταίου νόμου 4177/2013. 

Με ανακοίνωσή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υπενθυμίζει σε εμπόρους και καταναλωτές ότι κατά το νέο νόμο, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, δηλαδή οι εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον τέσσερις φορές το χρόνο, ως εξής: α) Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
 β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
 Το εκπτωτικό δεκαήμερο αναφέρεται σε ημερολογιακές και όχι εργάσιμες ημέρες, επομένως οι εκπτώσεις θα ολοκληρωθούν στις 9 Νοεμβρίου. Επίσης, με το νέο νόμο, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου 2013.