Για κάθε 7 πρόστιμα παίρνουν 1 δεδουλευμένο ρεπό. Για κάθε 10 πρόστιμα παίρνουν 2 δεδουλευμένα ρεπό.Τι σημαίνει το δεδουλευμένο ρεπό;
Ότι στα χαρτιά εμφανίζεται ότι έχει ρεπό και τον καλεί η υπηρεσία να δουλέψει. Άρα, στην πράξη το μεροκάματο διπλασιάζεται. 
Επίσης δικαιούνται τουλάχιστον το 40% του προστίμου σαν επί πλέον αμοιβή αρκεί να μην υπερβαίνουν στο σύνολο τους το 25% των κανονικών αποδοχών τους.