Δείτε τα νέα πρόσωπα των ανθρώπων που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση προσώπου, το πριν και το μετά. 
 Η συλλογή  φωτογραφιών που δείχνει την πρόοδο των ασθενών μετά τη μεταμόσχευση και η οποία τους έχει δώσει ένα νέο πρόσωπο.

Εδώ είναι οι φωτογραφίες.