Πωλούν την ιστορία μας στο διαδίκτυο και μάλιστα ανενόχλητοι. Επικίνδυνο σε μια εποχή όπου ο ελληνισμός βάλλεται από παντού. 

Ανακαλύψαμε στο διεθνές site αγοραπωλήσεων και δημοπρασιών, γνωστό ως ebay, αγγελία προς πώληση Αρχαίου Κορινθιακού χάλκινου κράνους του 7ου - 6ου αιώνα Π.Χ σε τιμή 34,489.43 ευρώ.
Αν κάτι τέτοιο υφίσταται να επέμβει το Υπουργείο πολιτισμού άμεσα. Ο πωλητής βρίσκεται κάπου στη Νέα Υόρκη!