Εκπληκτική δουλειά από μια νέα γενιά της Αιγύπτου, "καλλιτέχνες του δρόμου". 

Επηρεασμένοι από τον αρχαίο πολιτισμό και τη σύγχρονη πολιτική, μεταφέρουν ισχυρά μηνύματα διαμαρτυρίας.