Εργαζόμενους για θέσεις ταμία και ταξιθέτη προσλαμβάνει η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε., με στόχο την κάλυψη 170 συνολικά θέσεων για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου του 2013.

Οι θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:

-Δεκαπέντε ταμίες για την Αθήνα
-Πέντε ταμίες για την Επίδαυρο
-Εβδομηνταπέντε ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας
-Εβδομηνταπέντε ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων της Επιδαύρου

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι:

Α) Ταμίες

Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χρήσης Η/Υ (WINDOWS XP, MS OFFICE, INTERNET), καλή γνώση αγγλικών (επιθυμητή 2η γλώσσα), άριστη επικοινωνία και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για τον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες.
Χώροι απασχόλησης: κεντρικά εκδοτήρια εισιτηρίων Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39), εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρων (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων)

Β) Ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου

Τουλάχιστον δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γνώση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών καθώς και η προηγούμενη σχετική με το αντικείμενο προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Για τις θέσεις των ταξιθετών Επιδαύρου θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η εντοπιότητα των υποψηφίων.
Στην περίπτωση, που οι υποψήφιοι προσκληθούν στη συνέντευξη είναι απαραίτητο να προσκομίσουν, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων – αρχικά σε απλή φωτοτυπία, και, εφ’ όσον επιλεγούν, σε επικυρωμένα αντίγραφα. Η αμοιβή όσων επιλεγούν θα είναι βάσει ωρών απασχόλησης, ενώ το ακριβές καθεστώς αναμένεται να διευκρινιστεί από την εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν από την εταιρεία, οδός Χατζηχρήστου 23 και Μακρυγιάννη, Κουκάκι, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9282900 και 210-9282904, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρουν την παρούσα και την σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (www.greekfestival.gr).
*Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσου την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. στη διεύθυνση:http://www.greekfestival.gr:
Α) για τις θέσεις της Αθήνας μέχρι και την 26η Απριλίου 2013 και ώρα 12.00.
Β) για τις θέσεις της Επιδαύρου μέχρι και την 15η Μαΐου 2013 και ώρα 14.00.