Πάνω από το 25% των ενοικίων που εισπράττει ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος κάθε χρόνο καταλήγει στα ταμεία του κράτους μέσω της φορολογίας. 

Αυτό δείχνει σχετική έρευνα της εταιρείας εκτιμήσεων και συμβούλων ακινήτων GLP Values για ακίνητα με παλαιότητα 15 ετών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.


Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, βάσει του σημερινού φορολογικού καθεστώτος, χωρίς τις αλλαγές που επιφέρει το πολυνομοσχέδιο, ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος φορολογείται περίπου με το 1,1% της τρέχουσας αξίας του ακινήτου, ποσοστό που ισοδυναμεί με πάνω από το 25% των ενοικίων που εισπράττει ετησίως.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εάν ο ιδιοκτήτης δεν ιδιοκατοικεί, αλλά νοικιάζει το διαμέρισμά του, η μέση ετήσια απόδοση για τις περιοχές αυτές θα κυμαίνεται μεταξύ 4,2% και 4,5% επί της τρέχουσας αξίας του.
Εάν όμως συνυπολογιστούν οι φόροι, τότε οι καθαρές αποδόσεις για τις περιοχές αυτές κυμαίνονται στο 3,1% - 3,4%, αποδόσεις που προσεγγίζουν την καθαρή μέση απόδοση μιας τριμηνιαίας προθεσμιακής κατάθεσης για κεφάλαιο 150.000 ευρώ.