Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων με απόφασή του δικαίωσε ακόμη ένα υπερχρεωμένο μέλος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, διαγράφοντας το 78% των συνολικών οφειλών.

Με την υπ’ αριθμ. 30/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων δικαιώθηκε πλήρως δανειολήπτης. Η ανωτέρω απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα του αιτούντος δανειολήπτη για ρύθμιση των οφειλών του έναντι των πιστωτριών τραπεζών και ρύθμισε αυτά ως εξής:

Από συνολική οφειλή 17.696.04 Ευρώ υποχρέωσε τον αιτούντα να καταβάλλει στους πιστωτές το συνολικό ποσό των 3.840 ευρώ, σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας. Διέγραψε δηλαδή από το συνολικό χρέος το ποσό των 13.856,04 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 78% της συνολικής οφειλής.

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων καθόρισε τις μηνιαίες καταβολές του οφειλέτη προς το σύνολο των δανειστών, στο ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως για τους επόμενους 48 μήνες. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω απόφαση έκανε δεκτό αυτούσιο το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών που πρότεινε ο δανειολήπτης-αιτούντας και επικύρωσε αυτό, όπως ακριβώς είχε στην ένδικη αίτηση, ενώ παράλληλα εξαιρέθηκε από την ρευστοποίηση το αυτοκίνητο του δανειολήπτη, το οποίο είναι το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο, καθόσον το Δικαστήριο έκρινε ότι η εμπορική αξία του αυτοκινήτου δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα..

Το ΙΝΚΑ Ηπείρου με αφορμή το γεγονός αυτό επισημαίνει πως έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, μερικές Τράπεζες να προβαίνουν παρανόμως σε αναλήψεις από λογαριασμούς ταμιευτηρίων (εντός των οποίων κατατίθενται μισθοδοσίες-συντάξεις ή και επιδόματα ανεργίας ) πιστωτών τους προκειμένου να καλύψουν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτήν.

Επειδή η παραπάνω τακτική είναι παράνομη (ακόμη και αν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει σ αυτό), τo Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, έχει διαμορφώσει σχετική αίτηση ώστε οι Τράπεζες να επιστρέφουν τα τυχόν αναληφθέντα παρανόμως ποσά..
Σε περιπτώσεις δε που η Τράπεζα αρνείται την επιστροφή, το Ινστιτούτο Προστ. Καταναλωτών προχωράει σε σχετική καταγγελία για τα μέλη του προς την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με αποτελέσματα θετικά για τους καταναλωτές.

Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου , καλεί όλους τους δανειολήπτες να αισιοδοξούν και να ευελπιστούν και για την δική τους δικαίωση από τα Ειρηνοδικεία της Χώρας. και να είναι σίγουροι πως η Ελληνική Δικαιοσύνη στέκεται θεματοφύλακας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.