Πώς μπορεί κανείς να περιγράψει μες σε 3 λέξεις την ιστορία μιας γυναίκας που σημάδεψε και συνεχίζει να σημαδεύει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας; 


1) Μορφή
2) Διαδοχική στις επιθυμίες της για το κοινό καλό
3) Συνεπής απέναντι στην ιστορία!

Αυτή είναι η Δήμητρα Παπανδρέου!